Image Sample

Cái Bè: Đón hơn 100 ngàn lượt khách du lịch

24/10/2016
Trong 9 tháng đầu năm 2016, du lịch huyện Cái Bè đãthu hút được hơn 106.000 lượt khách (trong đó có hơn 90.000 lượt là khách quốctế), tăng 3% so với cùng kỳ....
Xem ngay

Tìm kiếm

Bài viết nổi bật

Image Sample
Huyện Cái Bè: Sẵn sàng cho Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ IV năm 2019
04/11/2019

...

Xem ngay
Image Sample
Ban Đối ngoại Trung ương Đảng: Khảo sát thực tế về du lịch tại huyện Cái Bè
16/07/2018

...

Xem ngay
Image Sample
Khai trương điểm du lịch Làng tre Cái Bè
18/06/2018

...

Xem ngay